İK Politikası

Yetenek savaşlarının yaşandığı globalleşen dünyamızda insan sermayesi'nin, bir şirketin sahip olduğu en önemli değer olduğu bilinci ile hareket eden ve İnsan Kaynakları uygulamaları ile  rekabette avantaj sağlama amacında olan şirketimizde, bu alandaki uygulamalar ve yenilikler sürekli takip edilmekte ve iç müşterimizin mutluluğu ön planda tutulmaktadır.

Şirketimizde başarılı olan her çalışan, başarısını devam ettirdiği sürece en üst kademeye kadar yükselme şansına sahiptir.

Atılım Faktoring, kendi yöneticilerini yetiştirmeyi hedeflemiş bir kurum olarak şirket içerisinde yatay ve dikey kariyer olanağı yaratmaktadır.