Neden Atılım Faktoring

 • Vadeli alacaklarınızı nakde dönüştürün
 • Rakiplerinizin arkasına düşmeyin
 • İşletme maliyetlerinizi yükseltmeyin
 • Alıcılarınıza vade tanıyın
 • Peşin alımlarla verimliliğinizi ve karlılığınızı arttırın
 • Firmanızın rekabet gücünü arttırın ve pazar payınızı genişletin
 • Nakit akışınızı düzenleyin
 • Yeni projeler geliştirin
 • Vade istikrarından payınızı alın
 • Yatırımları ertelemeyin
 • Piyasaların baskısına direnin
 • İşletmenizin gücünü mali tablolarınıza yansıtın