Gerekli Belgeler

Online Başvuru Formu'muzu doldurarak erişim bilgilerinizi bize ulaştırın, yetkili temsilcimiz sizinle irtibata geçsin.
İşlemlerinizi hızlandırmak için aşağıdaki belgeleri düzenleyip bize ulaştırabilirsiniz.

Faktoring Hizmet Talebinde Bulunmak İçin Gerekli Belgeler

»
Son iki yıl sonu bilanço ve gelir tablosu ile cari yıl son dönem mizan ve gelir tablosu
»
Faaliyet Belgesi,
»
Vergi Levhası,
»
İmza Sirküleri,
»
Sicil Gazeteleri,
»
İmza Yetkililerinin Adres Teyit Belgeleri,
»
Tüm Ortak Kimlik Fotokopisi,
»
Hazirun Cetveli (Anonim Şirketleri için geçerlidir)