Etik İlkeler

Atılım Faktoring, müşterileri, çalışanları, bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlar ile birbirleri ve diğer kurumlar arasındaki her türlü iş ve hizmet sırasında “Etik İlkeleri” benimser. Etik ilkeler çalışanların görevlerini yerine getirirken uymaları gereken kuralları ve çalışma esaslarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

Atılım Faktoring, Finansal Kuramlar Birliği Mesleki Etik İlkeleri Benimsemiştir.